Activiteiten

Imprimer

Een ruimer project

De STICHTING PRO RENOVASSISTANCE heeft een ruimer programma ontwikkeld voor de administratieve, technische en financiële ondesteuning voor het creëren of renoveren van sociale woningen. Haar taken:

- steun of subsidie verlenen voor specifieke acties die deze doelstelling nastreven; 

- ondersteunen van instellingen of vzw's die deze doelstelling nastreven;

- hulp bieden bij acties van bedrijven en sociale instellingen of verenigingen die gericht zijn op het realiseren van deze doelstelling; 

 - ondersteuning verlenen bij studies over de huisvesting van personen en gezinnen met een laag inkomen; 

- informeren en sensibiliseren van overheden.

 

Copyright 2016 Activiteiten. Powered by www.prorenovassistance.be / Joomla templates. All Rights Reserved.