Colloquium van 28 januari 2016

Colloquium van 28 januari 2016 45.000 huishoudens, d.w.z. ongeveer 100.000 mensen, wachten in België al een tiental jaar op een fatsoenlijke en goedkope woning. Er zijn slechts 39.000 sociale woningen, waarvan er jaarlijks maar heel weinig beschikbaar komen. Deadlock? « We moeten vindingrijk zijn en nieuwe manieren bedenken om dit cruciale probleem van het gebrek aan sociale Lire plus …

Colloquium van 25 maart 2011

Colloquium van 25 maart 2011 Ongeveer 300 deelnemers hebben deelgenomen aan het colloquium dat in de Facultés Saint-Louis werd georganiseerd door het Instituut voor Interdisciplinair Onderzoek over Brussel, van dezelfde Faculteiten, en door de Stichting PRO RENOVASSISTANCE . Het thema trekt veel aandacht, niet alleen bij de vele verenigingen die zich bezighouden met huisvesting, maar Lire plus …

foto’s

(om te vergroten : klik op de foto’s) Juni 2012 – Bezoek van de haven van Brussel – Thema : woningrenovatie maart 2010 – Eerste verjaardag (bij Toone)

Colloque du 25 mars 2011

Colloque du 25 mars 2011 Environ 300 participants ont assisté au colloque organisé aux Facultés Saint-Louis par l’Institut de recherches inter-disciplinaires sur Bruxelles, des mêmes Facultés, et par la Fondation PRO RENOVASSISTANCE.. Le thème suscite une grande mobilisation, non seulement parmi les nombreuses associations qui s’occupent du logement mais aussi dans les administrations et parmi Lire plus …

Colloque du 28 janvier 2016

Colloque 2016 45.000 ménages, soit environ 100.000 personnes, attendent depuis une dizaine d’années en Belgique un logement digne et à petit prix. Il n’y a que 39.000 unités de logements sociaux et très peu se libèrent chaque année. Impasse ? « Il faut faire preuve d’imagination, inventer de nouveaux modes d’actions pour résoudre ce problème Lire plus …

photos

(pour agrandir : cliquer sur les photos) Juin 2012 – Visite du port de Bruxelles – Thème : la rénovation de logements mars 2010 – Premier anniversaire (chez Toone)