mars 2021 – rénovation terminée : av. d’Itterbeek 175/177 à Anderlecht

maart 2021 – voltooide renovatie: Itterbeekselaan 175/177 te 1070 Anderlecht

bulletin d’information nr 25 – décembre  2020 – cliquer ICI

25 sept 2020 : achat du 105 bld Brand Whitlock à Woluwé St Lambert – cliquer ici

25 sept 2020 : aankoop van 105 Brand Whitlocklaan te St Lambrechts Woluwe – kliek hier

mise à jour/update : mars/maart  2021