Opdrachten

na renovatie

Onze opdrachten

De STICHTING PRO RENOVASSISTANCE – naast de vzw RENOVASSISTANCE gevestigd, maar afzonderlijk beheerd – steunt diverse initiativen en acties ter bevordering van het aanbod degelijke woningen voor personen en gezinnen met een laag inkomen, tegen voorwaarden in overeenstemming met hun inkomen.
Om deze doelstellingen te realiseren, moet de Stichting kunnen steunen op een uitgebreid netwerk van publieke en private partners die overtuigd zijn van dit project en dus bereid zijn om zowel de roerende als onroerende middelen die ze nodig heeft, ter beschikking te stellen.

Daartoe kan het:

• Ondersteunen specifieke acties met vergelijkbare doelstellingen

voor renovatie

• Subsidiëren non-profitorganisaties of organisaties die woningen creëren of renoveren voor sociale doeleinden,
• Overheidsinstanties en publieke opinie informeren over de huisvestingsproblemen van de allerarmsten,
• Steunen studies over de problemen in verband met de woonomstandigheden van mensen met een laag inkomen en over hun oplossing, delnemen aan dergelijke studies,
• Deelnemen aan non-profitorganisaties of organisaties die soortgelijke doelen nastreven
of gerelateerd aan de hare,
• Onderneemen andere activiteiten die zullen bijdragen tot het bereiken van haar doel.