Helpen

Fiscale aftrekbarheid van giften

Online doneren : klik HIER

De Stichting moet over aanzienlijke middelen kunnen beschikken om haar doelstellingen te bereiken: gebouwen verwerven; verenigingen ondersteunen die gebouwen voor sociale doeleinden renoveren ; studies en reflecties aanmoedigen over de huisvestingsproblemen van arme huishoudens, enz.

Op initiatief van sympathisanten werd het Vriendenfonds opgericht van de STICHTING PRO RENOVASSISTANCE binnen de KONING BOUDEWIJNSTIChTING. Dit maakt het mogelijk om donoren de belastingaftrek aan te bieden en tegelijkertijd de administratieve taken van de Stichting te verminderen.

De bijeengekregen giften zullen ter beschikking staan van de STICHTING PRO RENOVASSISTANCE die hiermee zijn verschillende projecten tot een goed einde zal kunnen brengen.

De giften gestort aan de KONING BOUDEWIJNSTIChTING (IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BP0TBEB1) met de gestructureerde mededeling ***018/0790/00042***zullen voorbehouden worden aan projecten die voorgelegd worden door de STICHTING PRO RENOVASSISTANCE. Het Vriendenfonds wordt beheerd door de KONING BOUDEWIJNSTIChTING en drie vrienden aangewezen door RENOVASSISTANCE. Giften van ten minste 40€ per jaar, overgemaakt aan de KONING BOUDEWIJNSTIChTING, genieten van een belastingvermindering van 45% (60% in 2020) op het effectief gestorte bedrag (art.145/33 CIR).

Dus, om van deze belastingvermindering op giften van 40 € en meer te kunnen profiteren, hoeft u niet rechtstreeks op de rekening van de FONDATION PRO RENOVASSISTANCE te storten.

Elke andere betaling kan op de eigen rekening van FONDATION PRO RENOVASSISTANCE worden gedaan :
– code IBAN : BE98 5230 4209 9893

– code BIC : TRIO BE BB