Colloquium van 28 januari 2016

Colloquium van 28 januari 2016

45.000 huishoudens, d.w.z. ongeveer 100.000 mensen, wachten in België al een tiental jaar op een fatsoenlijke en goedkope woning. Er zijn slechts 39.000 sociale woningen, waarvan er jaarlijks maar heel weinig beschikbaar komen. Deadlock?

« We moeten vindingrijk zijn en nieuwe manieren bedenken om dit cruciale probleem van het gebrek aan sociale huisvesting op te lossen. « zegt Nicolas Bernard, professor aan de Université Saint-Louis en specialist in woonrecht.

Daartoe organiseerde zij samen met de Stichting Pro Renovassistance een symposium met een zeer academische titel:  » Nieuwe richtingen voor sociale woningbouw ». De sprekers en de talrijke deelnemers waren allesbehalve academisch: politieke vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, van de privésector en van talrijke verenigingen die zich op het terrein bezighouden met de huisvesting van de meest precaire leden van onze samenleving.