Colloquium van 25 maart 2011

Colloquium van 25 maart 2011

Ongeveer 300 deelnemers hebben deelgenomen aan het colloquium dat in de Facultés Saint-Louis werd georganiseerd door het Instituut voor Interdisciplinair Onderzoek over Brussel, van dezelfde Faculteiten, en door de Stichting PRO RENOVASSISTANCE .

Het thema trekt veel aandacht, niet alleen bij de vele verenigingen die zich bezighouden met huisvesting, maar ook bij de overheden en bij het politiek personeel.

Er zijn tussen 15.000 en 30.000 leegstaande woningen in Brussel voor meer dan 36.000 aanvragen voor sociale woningen. De overheid beschikt over de middelen, maar deze zijn niet voldoende geïmplementeerd of effectief genoeg om in de meest urgente behoeften te voorzien. Professor Nicolas Bernard legde dit uit in zijn presentatie.

Het colloquium was rijk aan informatie, in beschrijvingen van experimenten die werden uitgevoerd in gemeenten in Brussel en Wallonië. Er is geen tekort aan ideeën en personeel. Er bestaat ook enige politieke wil, maar die lijkt niet sterk genoeg of wijdverbreid genoeg te zijn om vergaande oplossingen voor dit probleem te bieden.

De deelnemers kregen vervolgens de gelegenheid om veldbezoeken af te leggen.